Όροι χρήσης Εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα "milamou.info"(στο εξής "ιστοσελίδα") αποδέχεστε τους παρακάτω όρους όπως συντάσσονται εδώ: 1. Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση της υπηρεσίας "συνομιλίας"(στο εξής "chat") για παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. Συγκεκριμένα: απειλές, παρενοχλήσεις, ρατσισμός, βία, μισσαλοδοξία, βωμολοχίες, συκοφαντίες, παιδική πορνογραφία(και γενικότερα πορνογραφία) και η διακίνηση εμπορικών σημάτων, καταπάτηση πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως και η μετάδοση κακόβουλων προγραμμάτων, κατασκοπευτικό λογισμικό και ιούς, αποτελούν αιτία μόνιμου αποκλεισμού της διεύθυνσης IP. 2. Το milamou.info δύναται να συνεργαστεί με τις νόμιμες αρχές για την διερεύνηση τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων. 3. Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες μπορεί να προκύψουν χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα. 4. Απαγορεύεται η είσοδος στην ιστοσελίδα σε ανήλικους κάτω των 12 ετών. 5. Η είσοδος στην ιστοσελίδα επιτρέπεται σε ανήλικους από 12 ετών και άνω ΜΟΝΟ με την συναίνεση και την παρακολούθηση του γονέα ή κηδεμόνα. 6. "Spam" είναι η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ανεπίκλητων μηνυμάτων με αποδέκτες μεμονωμένους χρήστες. Εάν διαπιστώσετε τέτοιου είδους δραστηριότητα παρακαλούμε να την αναφέρετε άμεσα στους διαχειριστές. Η/Οι διέθυνση/εις IP που αποστέλλουν spam μηνύματα θα αποκλείονται μόνιμα(ban). 7. Απαγορεύεται η χρήση του chat για την διαφήμιση/προώθηση υπηρεσιών, επιχειρήσεων, ιστοσελίδων, πολιτικών προσώπων καθώς και η αυτοπροβολή και η ματαιοδοξία. 8. Βασιζόμενοι στην ελευθερία έκφρασης οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές της ιστοσελίδας, διατηρούν το δικαίωμα να έχουν διαφορετικές απόψεις από τους συμμετέχοντες στις συνομιλίες. 9. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. 10. Τηρώντας τα παραπάνω τίποτα δεν σας εμποδίζει από το να αποκαλύπτετε πληροφορίες για εσάς, σε άτομα τα οποία κέρδισαν την εμπιστοσύνη σας. Σας θυμίζουμε όμως ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι πολλές φορές απρόβλεπτη, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Πληροφορίες/επικοινωνία με διαχειριστή της ιστοσελίδας στο email: admin@milamou.info Copyright milamou.info 2012-2023